INVENTERING AV SKADOR

HITTA BARKBORREN I SKOGEN ELLER OGRÄS I VETET


BARKBORRE
IDENTIFIERING OCH MARKERING

Genom högupplösta kameror och bildigenkänningsteknik kan vi identifiera och GPS-markera vilka träd som drabbats av barkborre och till vilken grad. Genom att upptäcka problemet innan det är för sent skapas möjligheten att snabbt vidta åtgärder och öka chanserna till en god avverkning. 


UPPTÄCK SKADOR INNAN DET ÄR FÖRSENT

SKADeINVENTERING


vete
ogräs och typ

Med samma teknik kan vi ge dig en genomgående analys av vilken typ av vete eller ogräs som växer i din åker. Vi markerar vart och beräknar till vilken grad detta har spridit sig så du kan ta proaktiva och informerade åtgärder.


FÅ ETT PRIS FÖR DIN EGENDOM

Fyll i vad du letar efter så återkommer vi med råd och pris!


Namn E-post
Vilken tjänst är du intresserad av?
Multispektral skanning
Viltinventering
Inventering av barkborre
Inventering av renkavle
Besprutning
Hur många hektar är du intresserad av att få hjälp med? Namnet på den fastighet som du önskar hjälp med Övrigt meddelande som du vill skicka med Skicka in